شهرداری تهران: برکناری مسئول اجرای احکام منطقه ۵ به علت پلمپ مدرسه (+عکس)