لابی شرکت‌های بزرگ آمریکایی از طرف ریاض برای رد طرح شکایت از عربستان در کنگره