کویت تدابیر ویژه ای برای امنیت حسینیه ها در ماه محرم دارد

وزارت کشور کویت با نزدیک شدن به ایام محرم، تدابیری ویژه برای حفظ امنیت حسینیه ها و مساجد این کشور دارد.