اشتباه‌های تاثیرگذار داوری در هفته هفتم؛/ گزارش کامل برنامه نود