وزیر تجارت استرالیا: سفارتمان را در تهران تعطیل نکردیم

وزیر تجارت استرالیا معتقد است تصمیم کانبرا برای تعطیل نکردن سفارتش در تهران می تواند به این کشور در رقابت با دیگر کشورها کمک کند.