فتنه مجاهدین خلق در ۵ مهر ۱۳۶۰

مجاهدین خلق، امروز با ایجاد چند صحنه جنون‏آمیز با برخورد مسلحانه، تلاش کردند که نشاط و شور این پیروزى را بگیرند، ولى موفق نشدند. چند اتوبوس را آتش زدند و چند نفر را شهید و مجروح کردند و خودشان ده‏ها کشته و اسیر دادند. اکنون رسما به صورت ستون پنجم دشمن عمل مى‏ کنند…