کانادا: پرونده هما هودفر یکی از موانع بهبود روابط با ایران بود

دفتر نخست وزیری کانادا تایید کرد که هما هودفر در ایران آزاد شده و یکی از موانع بهبود روابط میان ۲ طرف برطرف شده است.