فرانسه: روسیه و ایران از حمایت دمشق دست بکشند

وزیر خارجه فرانسه از روسیه و ایران خواست، دست از حمایت دولت بشار اسد بردارند.