ترامپ: مشاغل در حال فرار از آمریکا هستند/ کلینتون: ۱۰ میلیون شغل ایجاد می کنم

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نخستین مناظره انتخاباتی خود سیاست ها و برنامه های یکدیگر را به باد انتقاد گرفتند.