افزایش واحد پول مکزیک در برابر دلار با آغاز مناظره انتخاباتی آمریکا