توجه به روند نظارت بر بوفه‌های مدارس سراسر کشور

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از توجه ویژه به نظارت بر بوفه‌های مدارس خبر داد.