نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر با حضور زنگنه

پانزدهمین نشست مجمع بین المللی انرژی امروز در الجزایر آغاز می شود.۰۷:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر