نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر با حضور زنگنه