جریان‌های سیاسی کشور بهتر است با دو کاندیدا در انتخابات ۹۶ حضور یابند