تدوین نهایی گزارش ۶ ماهه نحوه اجرای برجام تا پایان هفته آینده

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از تدوین نهایی گزارش ۶ ماهه نحوه اجرای برجام تا پایان هفته آینده خبر داد.