معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد

دولت کلمبیا و شبه نظامیان فارک پس از ۵۲ سال جنگ به طور رسمی توافق صلح امضا کردند.۰۷:۵۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر