۱/۵ میلیارد مترمکعب آب در ایران گم می‌شود

سیدزاده گفت: بر اساس ارزیابی انجام گرفته حجم کل آب بدون درآمد در کشور سالانه به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.