صلح و قدرت؛ بن مایه های توافق دولت و جنگ سالاران

به گزارش خبرنگار ایمنا، دولت وحدت ملی افغانستان که در دو سال اخیر مجدانه در پی ایجاد فرایندی برای گفتگو و مذاکره با گروههای تروریستی و شورشی مخالف و کشاندن آنها به پای میز مذاکره بوده است، در روزهای اخیر گامهای جدیدی را در این مسیر برداشته است. امضای توافقنامه صلح میان دولت و گلبدین […]