اروپا در مقابل بدعهدی‌های آمریکا عملا چه کاری کرده آقای نهاوندیان!؟

رئیس دفتر رئیس‌جمهور می‌گوید اروپا با ایران در اعتراض به آمریکا همنوا با ایران است.