اروپا در مقابل بدعهدی‌های آمریکا عملا چه کاری کرده آقای نهاوندیان!؟