بازاری به رنگ خاکستری، دستفروشان خیابانی خرده بازیگران اقتصاد زیرزمینی

ایران خبر- یکی از دلایل اصلی ظهور و بروز و تشدید دستفروشی در جامعه به مشکلات ناشی از اشتغال و مسائل اقتصادی باز می گردد.   این فعالیت که از آن تحت عنوان شغل کاذب یاد می شود با حداقل هزینه،در آمدی را ایجاد می کند که برای برخی،کفافِ بخور و نمیر را می دهد […]