وحشی‌گری واقعی کارهای شما در عراق و لیبی است

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه به اتهامات یک مقام آمریکایی که مسکو را به «وحشی‌گری» در سوریه متهم کرده بود، پاسخ داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: «وحشی‌گری واقعی کارهای شما در عراق و لیبی است.» روز یکشنبه، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با متهم کردن روسیه […]