دیدار کری با مادورو برای نخستین بار

وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور ونزوئلا در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی گفتگو کرد.