ایران خواهان کنوانسیون بین‌المللی امحایِ سلاح‌های هسته‌ای

ایران تشکیل کنوانسیون بین‌المللی امحایِ کامل سلاح‌های هسته‌ای را خواستار شده است.