ماست بخورید پوکی استخوان نگیرید

محققان اعلام کردند زنان میانسال در صورت مصرف روزانه و منظم ماست، استخوان هایی قوی خواهند داشت و از خطر پوکی استخوان تا حد بسیار زیادی در امان می مانند.۰۸:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر