پیام توئیتری ظریف: حرف زدن در شورای امنیت راحت است