اختلاف و تعارض میان اصلاح‌طلبان قابل کتمان و پرده‌پوشی نیست

یک روزنامه اصلاح‌طلب تأکید کرد اختلاف و تعارض میان اصلاح‌طلبی دیگر قابل کتمان نیست.