اختلاف و تعارض میان اصلاح‌طلبان قابل کتمان و پرده‌پوشی نیست