واکاوی سکون و سکوت در موزه هنرهای تزئینی اصفهان

به گزارش ایمنا، به حاشیه رانده شدن موزه هنرهای تزئینی اصفهان، ما را بر آن داشت تا با پرداختن به این موزه ویژه در استان، به واکاوی عللی بپردازیم که سبب کمرنگ شدن نام موزه هنرهای تزئینی در اذهان شده است. در ابتدا به معرفی موزه خواهیم پرداخت و در ادامه نیز علل این سکوت […]