دفع یورش‌های متوالی تروریست‌ها به شمال حما

ارتش سوریه یورش تروریست‌ها را به شمال حما دفع کرد و ضربات مهلکی به آنها وارد کرد.