مین‌ها، عامل کندی پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی دمشق/ خروج ۲۷۶ نفر از منطقه وعر حمص

پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی دمشق به علت حجم زیاد مین‌های کار گذاشته شده از سوی تروریست‌ها، با کندی روبروست.