مین‌ها، عامل کندی پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی دمشق/ خروج ۲۷۶ نفر از منطقه وعر حمص