تمایل ساکنان شرق حلب به خروج از یوغ تروریست‌ها

شاهدان عینی از تمایل ساکنان شرق حلب برای خروج از مناطق تحت اشغال گروه‌های تروریستی خبر دادند.