سید حسن نصرالله: خطر را در سوریه دفع کردیم ولی هنوز به پایان نرسیده است

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه این جنبش خطر را از سوریه دور کرده تأکید کرد که این خر به خاطر کشورهای غربی و منطقه‌ای از گروههای تکفیری به پایان نرسیده است.