بودجه سعودی ها به ته دیگ خورد

پادشاه عربستان به منظور تامین کسری بودجه دستور کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت را صادر کرد.۰۸:۲۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر