روسیه نیز آمریکا را به وحشی‌گری در سوریه متهم کرد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که مسکو را به «وحشی‌گری» در سوریه متهم کرده بود، پاسخ داد.