نقشه راه TSMC حکایت از عرضه تراشه‌های ۷ نانومتری در سال ۲۰۱۸ دارد

TSMC اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۱۸ تراشه‌های ۷ نانومتری را راهی بازار خواهد کرد.