۳ منطقه دیگر مشمول آتش‌بس در سوریه شدند

طی ساعات گذشته، آتش‌بس در سوریه ۲۲ بار نقض شد و سه منطقه دیگر به مناطق قبلی مشمول این طرح اضافه شد.