بعد از ریو از نزدیک میله وزنه‌برداری را ندیده‌ام/ مرادی: وزنم مناسب است و در ۹۴ کیلو می‌مانم