اپلیکیشن Google Photos با امکان اشتراک گذاری سریع تر تصاویر به روز شد