کشورهای عربی خلیج‌فارس احتمالا معارضان سوری را به ضدهوایی مسلح کنند

مقام‌های آمریکایی می‌گویند فروپاشی آتش‌بس سوریه، احتمال اینکه دولت‌های عربی حوزه خلیج‌فارس به مسلح کردن معارضان این کشور به دوش‌پرتاب‌های ضدهوایی اقدام کنند را افزایش داده ‌است.