برپایی آیین رونمایی از کتاب «یاران موافق» در اصفهان

به گزارش خبرنگار ایمنا، این مراسم با حضور خانواده امام موسی صدر از جمله دکتر رباب صدر خواهر امام موسی و مدیر مؤسسات امام موسی صدر در لبنان، حورا صدر دختر امام موسی صدر و مدیر موسسه، مهندس فیروزان داماد امام موسی صدر و خانم صدرعاملی خواهرزاده امام موسی صدر و جمعی از چهره‌های فرهنگی […]