دو هواپیما در فرودگاه امام خمینی به هم برخورد کردند

به گزارش ایران خبر، ایرباس ۳۱۰ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و ایرباس ۳۴۰ هواپیمایی ماهان ایر در فرودگاه امام خمینی (ره) با یکدیگر برخورد کردند.