مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است/ حجم قاچاق کالا به ۱۵ میلیارد دلار رسیده

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است، گفت: حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.