مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است/ حجم قاچاق کالا به ۱۵ میلیارد دلار رسیده