داعش مانند عمرو عاص است

به گزارش ایران خبر، پس از آزاد سازی شهر شرقاط و پیدا شدن مقدار زیادی از لباس های تروریست های داعشی و… بار دیگر کاربران عراقی با راه اندازی هشتگ هایی و بازنشر تصاویر و کاریکاتورهایی به تروریست های داعشی اعلام کردند اینکه شما عده ای اسیر دست بسته را قتل عام می کنید و […]