کاهش ۲۰ درصدی حقوق وزرای عربستان برای مقابله با مشکلات اقتصادی

عربستان سعودی در نظر دارد برای مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از بهای پایین نفت، حقوق و مزایای کارمندان دولت را کاهش دهد.