کاسبی تروریست‌ها از بازار سیاه مواد غذایی در «مضایا»؛ یک‌ کیلو نمک ۲۵ هزار لیره