کد رشته محل های جدید دوره کارشناسی حرفه ای ۱۲ مهرماه اعلام می شود

مشاور عالی سازمان سنجش از زمان اعلام کد رشته محل های جدید دوره کارشناسی حرفه ای خبر داد.