درصد ناچیزی از گردشگران ارزآوری کردند

دبیر همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با اشاره به برگزاری این همایش در روزهای آینده گفت: در حال حاضر هتل پنج‌ستاره خالی نداریم و از ۵ میلیون گردشگر سالانه تنها ۲۵۰ هزار نفر برای کشور ارزآور هستند.